Giờ nghỉ lễ

Giờ giao dịch trong mùa lễ.

Giờ nghỉ lễ

Sản phẩm Loại Thanksgiving
Thứ năm, 25th November
Day After Thanksgiving
Thứ sáu, 26th November
Forex
Chính, Phụ, Ngoại lai
Forex Giờ bình thường Giờ bình thường
Kim loại
XAU, XAG, XPD, XPT
Kim loại Đóng sớm 17:45 Đóng sớm 18:30
AUS200
Úc 200
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
DE30
Đức 30
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
ES35
Tây Ban Nha 35
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
EU50
STOXX Châu Âu 50
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
FR40
Pháp 40
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
HK50
Hồng Kông 50, Hang Seng Index
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
JP225
Nhật Bản Nikkei
Chỉ số Đóng sớm 18:00 Đóng sớm 18:15
N25
Hà Lan 25
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
SWI20
Thụy Sĩ 20
Chỉ số Giờ bình thường Giờ bình thường
UK100
Chỉ số 100 chứng khoán của Financial Times
Chỉ số Đóng sớm 21:00 Đóng sớm 21:00
US30
Hoa Kỳ Phố Wall 30, Dow Jones
Chỉ số Đóng sớm 18:00 Đóng sớm 18:15
US500
Hoa Kỳ SPX 500, S&P
Chỉ số Đóng sớm 18:00 Đóng sớm 18:15
UT100
Hoa Kỳ Tech 100, Nasdaq
Chỉ số Đóng sớm 18:00 Đóng sớm 18:15
UKOIL
Tiền dầu thô brent
Năng lượng Đóng sớm 17:45 Đóng sớm 18:30
WTI_OIL
Tiền dầu thô trung gian
Năng lượng Đóng sớm 17:45 Đóng sớm 18:30

Tất cả ngày và giờ ở trên đều tính theo giờ UTC, trừ khi có quy định khác.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.