Bảng tin việc làm phi nông nghiệp

Một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất.

Forex bar chart illustration.

Bảng tin việc làm phi nông nghiệp là gì?

Bảng tin việc làm phi nông nghiệp (NFP) là một chỉ số kinh tế do Hoa Kỳ công bố. NFP đo lường số lượng việc làm đã được tạo, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Dữ liệu actual được công bố cho biết việc thay đổi số lượng việc làm. Ví dụ: công bố actual là 100.000 có nghĩa là có thêm 100.000 việc làm, trong khi -50.000 có nghĩa là đã có 50.000 việc làm bị mất.

Bảng tin việc làm phi nông nghiệp được công bố hàng tháng, thường vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng. NFP là một trong những bản tin tức được mong đợi nhất và nó sẽ gây ra một trong những biến động lớn nhất so với bất kỳ thông báo tin tức nào khác trên thị trường Forex. Thường có sự biến động cao hơn xung quanh công bố NFP.

Bảng tin việc làm Phi nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của tôi như thế nào?

NFP là một trong những chỉ số quan trọng nhất vì số lượng việc làm là chỉ số quan trọng nhất về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn hoạt động kinh tế. Nó ảnh hưởng nặng nề đến đồng đô la Mỹ và thị trường Forex.

Nếu công bố actual cao hơn dữ liệu consensus, nó sẽ được xem là tích cực/tăng đối với USD, trong khi thấp hơn consensus sẽ được xem là tiêu cực/giảm đối với USD.

Lịch Bản tin việc làm phi nông nghiệp

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.