Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)

Tìm hiểu DST là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến giờ giao dịch.

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) là gì?

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) còn được gọi là Quy ước Giờ mùa hè. Nói chung, các khu vực tuân theo DST sẽ điều chỉnh đồng hồ của họ lên một giờ vào đầu mùa xuân, và điều chỉnh chúng lùi lại một giờ vào mùa thu để trở lại Giờ chuẩn (còn được gọi là Giờ mùa đông).

Mục đích chính là để tận dụng ánh sáng ban ngày tốt hơn vì mùa hè có nhiều giờ ban ngày hơn. DST sẽ ảnh hưởng đến giờ giao dịch và việc nhà giao dịch phải hiểu cách hoạt động của nó là rất quan trọng.

DST hoạt động như thế nào?

Không phải tất cả các khu vực đều thực hiện DST và không phải tất cả các khu vực thực hành DST đều sẽ tuân thủ nó trong cùng một ngày. Khi DST bắt đầu, đồng hồ được chỉnh lên một giờ từ 02:00 đến 03:00 theo giờ địa phương. Khi nó kết thúc, đồng hồ sẽ được chỉnh lùi một giờ từ 02:00 đến 01:00. Điều này có nghĩa là múi giờ của khu vực địa phương sẽ thay đổi cùng với DST. Ví dụ: trong Giờ chuẩn, New York thuộc múi giờ GMT-5. Khi DST bắt đầu ở New York, đồng hồ sẽ tiến lên một giờ và New York sẽ ở múi giờ GMT-4.

DST Bắt đầu DST Kết thúc
10 Mar 2024 3 Nov 2024
DST Bắt đầu DST Kết thúc
31 Mar 2024 27 Oct 2024

DST ảnh hưởng đến giờ giao dịch như thế nào?

Máy chủ giao dịch của TriumphFX sẽ luôn tham chiếu đến múi giờ GMT và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi đồng hồ DST. Điều đó có nghĩa là khi thị trường mở cửa giờ giao dịch sẽ thay đổi! Có hai khu vực DST sẽ ảnh hưởng đến giờ giao dịch: khu vực Hoa Kỳ và Châu Âu.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.