An toàn

Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Được đặt vào vị thế có thể xử lý tiền từ vô số khách hàng, chúng tôi đặt sự an toàn là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình.

Bảo vệ Số dư Âm

A gold file with a lock on it to deliver the message that TriumphFX is licensed.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các thị trường cực kỳ biến động có thể đi ngược lại vị thế của bạn, khiến vốn giao dịch của bạn giảm xuống còn âm. Bảo vệ Số dư Âm đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với bạn và TriumphFX sẽ xử lý các khoản lỗ này. Chúng tôi đạt được điều này nhờ chính sách Gọi Ký quỹ và Ngưng Giao dịch của chúng tôi. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn đạt đến ngưỡng, Lệnh Gọi Ký quỹ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ không thể mở các vị thế mới. Nếu thị trường tiếp tục đi ngược lại với bạn, tất cả các vị thế sẽ bị dừng giao dịch để bảo vệ bạn khỏi bị số dư âm.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số vốn đầu tư của mình nếu thị trường đi ngược lại với bạn. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn.

Tiền, được bảo vệ.

Tất cả tiền của khách hàng được tách biệt hoàn toàn khỏi tài sản của chúng tôi và được phân bổ cho các Ngân hàng Độc lập Cấp 1 nổi tiếng trên thế giới. Các ngân hàng mà chúng tôi đã chọn để sử dụng đều có xếp hạng đầu tư và đáp ứng một loạt các tiêu chí nghiêm ngặt do chúng tôi đặt ra.

Chúng tôi sẽ theo dõi, xác định, đánh giá và kiểm soát định kỳ mọi loại rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của tiền của khách hàng.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.