การฝากและถอนเงิน

สนุกไปกับวิธีการถอนหรือฝากเงินที่สะดวกสบาย

เราพัฒนาตัวเลือกอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงขั้นตอนการฝากและถอนเงินให้สะดวกแก่คุณยิ่งขึ้น

Visa Mastercard Alipay Online Banking Union Pay Tether

เงินทุนแบ่งย่อย

เงินฝากของคุณจะถูกแบ่งและดูแลโดยธนาคารชั้นนำ

ฝากขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์

ฝากเงินขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์ผ่านช่องทางธุรกรรมที่หลากหลาย

ฝากเงินผ่านการโอนเงินระหว่างบัญชี/ การโอนเงินผ่านธนาคาร

TriumphFX จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี/ การโอนเงินผ่านธนาคารตัวกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่โอน

จำนวนเงินฝาก 500 ดอลลาร์หรือสูงกว่าหรือเทียบเท่า TriumphFX จะจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลางสูงสุดไม่เกิน 70 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมธนาคารท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยธนาคารผู้ส่ง ทางเราจะไม่รับผิดชอบ

ตัวอย่างเช่น คุณฝากเงิน 500 ดอลลาร์ด้วยวิธีการโอน ธนาคารในพื้นที่ของคุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 10 ดอลลาร์ ซึ่งคุณจะต้องชำระเพิ่มจากยอดเงินฝาก 500 ดอลลาร์ จากนั้นเงินจำนวน 500 ดอลลาร์จะถูกโอนจากธนาคารผู้ส่งของคุณไปยังธนาคารตัวกลางของเรา ธนาคารตัวกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีก 30 ดอลลาร์ เงินฝากที่ได้รับจาก TriumphFX จะเป็น 470 ดอลลาร์

หลังจากตรวจสอบยอดเงินฝาก 500 ดอลลาร์จากคุณเรียบร้อย แผนกบัญชีของเราจะคืนค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลาง 30 ดอลลาร์เข้าบัญชีซื้อขายของคุณ โดยหลังจากชำระคืนค่าธรรมเนียม คุณจะมีเงินฝากรวม 500 ดอลลาร์

ระเบียบการ

หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Traders Room ของคุณ จากนั้นเลือก "ฝากเงิน" ภายใต้หัวข้อ "บัญชีของฉัน" จากนั้นเลือกแท็บ "การฝากเงินออนไลน์"
 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น การโอนเงินออนไลน์ บัตรวีซา/มาสเตอร์การ์ด แอร์เพย์ สกุลเงินดิจิทัล หรืออื่น ๆ
 3. กรอกรายละเอียดการฝากเงินและทำตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การฝากเงินจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่เงินถูกส่งจากบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากยืนยันการฝากเงินเรียบร้อย เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายของคุณทันที

Iค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลาง

จำนวนเงินฝาก 500 ดอลลาร์หรือสูงกว่าหรือเทียบเท่า TriumphFX จะจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลางสูงสุดไม่เกิน 70 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมธนาคารท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยธนาคารผู้ส่ง ทางเราจะไม่รับผิดชอบ

นำเข้าข้อมูล

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำการฝากเงิน:

 1. ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บระหว่างการโอนเงินอย่างละเอียด ธนาคารที่รับโอนอาจไม่แจ้งให้คุณทราบถึงค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการใช้ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
 2. โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อกรอกช่อง "ผู้รับ" เพราะหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางเราจะต้องใช้เวลาดำเนินการแก้ไขที่นานพอสมควร และทางธนาคารของคุณจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการแก้ไขนี้ด้วย
 3. TriumphFX ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการฝากเงินเข้าบัญชี TriumphFX หากพบว่าคุณยังไม่ได้ลงนามใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและส่งสำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวของคุณให้กับ TriumphFX หรือหากมีการโอนเงินในนามของบุคคลที่สาม ทาง TriumphFX จะปฏิเสธการฝากเงินและโอนคืนไปยังบัญชีธนาคารที่โอนฝากเข้ามา
 4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางลูกค้าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด
 5. ไม่รับโอนจากบุคคลที่สาม เงินโอนที่ถูกปฏิเสธจะถูกคืนไปยังเจ้าของบัญชีต้นทาง
ระเบียบการ

หากคุณต้องการถอนเงินจากบัญชีซื้อขาย โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Traders Room ของคุณ จากนั้นเลือก "ถอนเงิน" ภายใต้หัวข้อ "บัญชีของฉัน" จากนั้นเลือกแท็บ "ถอนเงินทันที"
 2. กรอกรายละเอียดถอนเงิน
 3. ส่งคำขอถอนเงินและรอการอนุมัติ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การดำเนินการตามคำขอของคุณใช้เวลาแล้วเสร็จ 2-5 วันทำการ

Iค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลาง

การถอนเงินทั้งหมดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจากธนาคารตัวกลางตั้งแต่ 25 ดอลลาร์ถึง 75 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม

นำเข้าข้อมูล

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำการถอนเงิน:

 1. ค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลางที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคารผู้ส่งเท่านั้น
 2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยธนาคารตัวกลางหรือธนาคารผู้รับในการทำธุรกรรม จะถูกธนาคารที่เกี่ยวข้องหักอัตโนมัติจากจำนวนเงินที่ถอน
 3. ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่ขอถอนนั้นเพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจากธนาคารตัวกลาง
 4. การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกันกับ Traders Room ของคุณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนเข้าบัญชีบุคคลที่สาม
 5. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกรอกรายละเอียดการถอนเงิน โดยการอ่านข้อมูลอย่างรอบคอบ หากเกิดข้อผิดพลาด ทางธนาคารอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 6. TriumphFX จะดำเนินการถอนเงินผ่านการโอนผ่านธนาคารในสกุลเงินจริงและสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับเท่านั้น

ปกป้องเงินทุน

เงินทุนของลูกค้าถูกแยกออกจากสินทรัพย์ของเราอย่างสมบูรณ์ และกระจายไปเก็บกับธนาคารชั้นนำระดับโลกระดับ Tier 1 การเลือกธนาคารของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์เข้มงวดที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการจัดอันดับระดับการลงทุน

เงินทุนของลูกค้าจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจของบริษัท ซึ่งอยู่นอกงบดุล และไม่สามารถใช้เพื่อการลงทุนอื่นหรือเพื่อจ่ายเงินให้กับลูกค้าหรือเจ้าหนี้รายอื่นได้

เราเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ ประเมินค่า และควบคุมความเสี่ยงทุกประเภทที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้า

เริ่มการเทรดทันที

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น